ห้องเรียนหลักสูตรกับครูเจ้าของภาษา

เน้นฝึกทักษะ ชีวิตประจำวันและการทำงาน เพื่อนำไปใช้งานจริง
เลือกเวลาเรียนได้อย่างสะดวก

เน้นฝึกทักษะ ชีวิตประจำวันและการทำงาน เพื่อนำไปใช้งานจริง เลือกเวลาเรียนได้อย่างสะดวก

ห้องเรียนกิจกรรมหรือเวิร์คช็อป

ฝึกตอบคำถามทางโทรศัพท์ ทักษะการพรีเซนต์ ตอบอีเมล์ สร้างฉากจบหนัง
แข่งดีเบท อื่นๆ เลือกเวลาเรียนได้อย่างสะดวก

ฝึกตอบคำถามทางโทรศัพท์ ทักษะการพรีเซนต์ ตอบอีเมล์ สร้างฉากจบหนัง แข่งดีเบท อื่นๆ เลือกเวลาเรียนได้อย่างสะดวก

แนะนำ Level

สปี้คเอ๊าท์พัฒนาหลักสูตรการฝึกภาษาอังกฤษทั้งหมด 9 ระดับ ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยเน้นพัฒนาทุกทักษะเพื่อนำไปใช้งานได้จริง

สปี้คเอ๊าท์พัฒนาหลักสูตรการฝึกภาษาอังกฤษทั้งหมด 9 ระดับ ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน แต่ละคน โดยเน้นพัฒนาทุกทักษะเพื่อนำไปใช้งานได้จริง

BABY

ภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น เป็นการฝึกระดับพื้นฐาน เสริมความมั่นใจให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้งานในชีวิตประจำวันได้


HUMAN

ภาษาอังกฤษระดับกลาง เสริมทักษะการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สร้างความมั่นใจ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและถูกต้อง


SUPERHERO

ภาษาอังกฤษระดับสูง เพิ่มทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพ มั่นใจเหมือนเจ้าของภาษา


ค่าเรียน

ค่าเรียนแบบ ไม่จำกัดชั่วโมง

 • ระยะเวลา 2 เดือน ราคา 39,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต ได้โปรฯ 0% = 3,980 บ. x 10 เดือน
 • จ่ายเงินสดลด 20% = 31,840 บาท

 • ระยะเวลา 3 เดือน ราคา 49,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต ได้โปรฯ 0% = 4,980 บ. x 10 เดือน
 • จ่ายเงินสดลด 20% = 39,840 บาท

 • ระยะเวลา 4 เดือน ราคา 59,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต ได้โปรฯ 0% = 5,980 บ. x 10 เดือน
 • จ่ายเงินสดลด 20% = 47,840 บาท

ค่าเรียนแบบ จำกัดชั่วโมง

 • 50 ชม. ในระยะเวลา 6 เดือน ราคา 29,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต ได้โปรฯ 0% = 2,980 บ. x 10 เดือน
 • จ่ายเงินสดลด 20% = 23,840 บาท

 • 100 ชม. ในระยะเวลา 12 เดือน ราคา 39,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต ได้โปรฯ 0% = 3,980 บ. x 10 เดือน
 • จ่ายเงินสดลด 20% = 31,840 บาท

 • 150 ชม. ในระยะเวลา 18 เดือน ราคา 49,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต ได้โปรฯ 0% = 4,980 บ. x 10 เดือน
 • จ่ายเงินสดลด 20% = 39,840 บาท
ทดสอบวัดระดับ สมัครเรียนเลย

CONTACT

 • สถาบันสอนภาษาสปี้คเอ๊าท์ 149 อาคารกาแล็คซี่เพลส ชั้น 8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
 • 098 247 8555 (11:00-19:00 น.) speakout SpeakoutTH